Prif swyddfeydd

Prif swyddfeydd

Math o swyddfa

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Prif Swyddfa 

(Rheoli Dŵr, Materion Corfforaethol, Adnoddau Dynol, Gweithrediadau, Perfformiad ac Arloesedd, Amddiffyn yr Amgylchedd, Swyddfa'r Prif Weithredwr) 

Horizon House, Deanery Road, Bristol, BS1 5AH

0370 8506506* 

Gweld map

Prif Swyddfa

(Y Cadeirydd a'r Ysgrifenyddiaeth, Swyddfa'r Wasg, Seneddol)

Millbank Tower, 25th. Floor, 21/24 Millbank, London, SW1P 4XL

0370 8506506* 

*You can find details of call charges for 0370 numbers on our contact us page.