Flood Warnings Search Results

18:52 ar 11 Chwe 2016 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Gennau'r afon Gwy

   13:49 ar 10 Chwe 2016


   Lleoliad:  Gennau'r afon Gwy

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Gennau'r afon Wysg

   13:49 ar 10 Chwe 2016


   Lleoliad:  Gennau'r afon Wysg

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   14:49 ar 11 Chwe 2016


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   De Sir Benfro

   14:49 ar 11 Chwe 2016


   Lleoliad:  Afonydd de Sir Benfro

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   Hafren Uchaf ym Mhowys

   11:08 ar 11 Chwe 2016


   Lleoliad:  Hafren a'i llednentydd

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.