Flood Warnings Search Results

21:22 ar 20 Rhag 2014 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 377 ar Rhanbarth = Cymru

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Hafren Uchaf ym Mhowys

   16:56 ar 18 Rhag 2014


   Lleoliad:  Hafren a'i llednentydd

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   Teifi Uchaf

   18:11 ar 20 Rhag 2014


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Teifi uchaf uwchlaw Llanybydder gan gynnwys Llanybydder

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   Dalgylch Dyfi

   08:09 ar 20 Rhag 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   yr Afon Gwy ym Mhowys

   07:52 ar 20 Rhag 2014


   Lleoliad:  yr Afon Gwy ym Mhowys

  • Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach

   Dalgylch Efyrnwy

   21:52 ar 19 Rhag 2014


   Lleoliad:  Efyrnwy, Tanat, Cain a Morda a'u llednentydd

  • Dim rhybudd

   Afon Rheidol ac Afon Ystwyth

   19:52 ar 20 Rhag 2014


   Lleoliad:  Afonydd yng Ngogledd Ceredigion yn cynnwys Afon Rheidol, Afon Ystwyth, Afon Melindwr ac Afon Ceunant.

  • Dim rhybudd

   yr Afon Elai

   18:52 ar 20 Rhag 2014


   Lleoliad:  yr Afon Elai

1 - 10 o 377

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.