Flood Warnings Search Results

15:52 ar 23 Gor 2016 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Glaslyn a Dwyryd

   09:52 ar 13 Gor 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Glaslyn a'r afon Dwyryd, o Dyffyn Ardudwy i Nant Gwynant

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Conwy

   09:52 ar 13 Gor 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Conwy o Dolwyddelan i Conwy

  • Dim rhybudd

   Teifi Uchaf

   08:52 ar 12 Gor 2016


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Teifi uchaf uwchlaw Llanybydder gan gynnwys Llanybydder

  • Dim rhybudd

   Afon Leri ac Afon Clarach.

   08:52 ar 12 Gor 2016


   Lleoliad:  Afonydd yng Ngogledd Ceredigion yn cynnwys Afon Leri, Afon Clarach a chyrsiau dwr llai i'r gogledd o Dal-y-bont.

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dysynni

   09:52 ar 11 Gor 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dysynni, o Tywyn i Minffordd

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Mawddach ac Wnion

   09:52 ar 11 Gor 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Mawddach a'r afon Wnion, o Fairbourne i Ganllwyd a Rhydymain

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dyfi

   09:52 ar 11 Gor 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Efyrnwy

   07:22 ar 01 Gor 2016


   Lleoliad:  Efyrnwy, Tanat, Cain a Morda a'u llednentydd

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Clwyd

   11:37 ar 14 Meh 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Clwyd o Clocaenog i Rhuddlan

  • Dim rhybudd

   Llwchwr ac Aman

   20:37 ar 22 Mai 2016


   Lleoliad:  Afonydd dalgylchoedd Llwchwr ac Aman

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.