Flood Warnings Search Results

00:37 ar 24 Hyd 2016 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Benfro

   12:22 ar 20 Hyd 2016


   Lleoliad:  Arfordir Sir Benfro rhwng Llandudoch, Aberteifi a Llanrhath

  • Dim rhybudd

   Bae Abertawe ac arfordir Gwyr

   12:22 ar 20 Hyd 2016


   Lleoliad:  Arfordir Bae Abertawe ac arfordir Penrhyn Gwyr rhwng Pontarddulais a Llanilltud Fawr, ac eithrio Croffty

  • Dim rhybudd

   Llanwol Crofty

   12:22 ar 20 Hyd 2016


   Lleoliad:  Ardal lanwol yng Nghroffty

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   12:22 ar 20 Hyd 2016


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

  • Dim rhybudd

   Arfordir Ceredigion

   12:22 ar 20 Hyd 2016


   Lleoliad:  Arfordir Ceredigion rhwng Bae Clarach i'r gogledd o Aberystwyth ac Aberteifi

  • Dim rhybudd

   Arfordir Llyn a Bae Ceredigion

   10:22 ar 20 Hyd 2016


   Lleoliad:  ardaloedd ar hyd arfordir Gogledd Orllewin Cymru o'r Afon Menai i Aberdyfi

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.