Flood Warnings Search Results

23:07 ar 28 Aws 2015 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Cothi

   09:07 ar 25 Aws 2015


   Lleoliad:  Dalgylch Cothi yn Sir Gaerfyrddin

  • Dim rhybudd

   Bran a Gwydderig

   09:07 ar 25 Aws 2015


   Lleoliad:  Bran a Gwydderig yn Llanymddyfri

  • Dim rhybudd

   Tywi Isaf

   09:07 ar 25 Aws 2015


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Tywi isaf islaw Llandeilo ond nid Llandeilo

  • Dim rhybudd

   Tywi Uchaf

   09:07 ar 25 Aws 2015


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Tywi uchaf uwchlaw Llandeilo ag eithrio Bran yn Llanymddyfri

  • Dim rhybudd

   Taf a Chynin

   09:07 ar 25 Aws 2015


   Lleoliad:  Afonydd dalgylchoedd Taf a Chynin

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Benfro

   17:07 ar 05 Aws 2015


   Lleoliad:  Arfordir Sir Benfro rhwng Llandudoch, Aberteifi a Llanrhath

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   15:07 ar 04 Aws 2015


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.