Flood Warnings Search Results

17:22 ar 28 Chwe 2015 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dyfi

   08:52 ar 28 Chwe 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Efyrnwy

   07:52 ar 28 Chwe 2015


   Lleoliad:  Efyrnwy, Tanat, Cain a Morda a'u llednentydd

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Mawddach ac Wnion

   16:37 ar 27 Chwe 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Mawddach a'r afon Wnion, o Fairbourne i Ganllwyd a Rhydymain

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Conwy

   16:37 ar 27 Chwe 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Conwy o Dolwyddelan i Conwy

  • Dim rhybudd

   Llynfi ac Ogwr

   14:37 ar 27 Chwe 2015


   Lleoliad:  Afonydd dalgylchoedd Llynfi ac Ogwr

  • Dim rhybudd

   Arfordir Ceredigion

   14:37 ar 25 Chwe 2015


   Lleoliad:  Arfordir Ceredigion rhwng Bae Clarach i'r gogledd o Aberystwyth ac Aberteifi

  • Dim rhybudd

   Bae Abertawe ac arfordir Gwyr

   14:37 ar 25 Chwe 2015


   Lleoliad:  Arfordir Bae Abertawe ac arfordir Penrhyn Gwyr rhwng Pontarddulais a Llanilltud Fawr, ac eithrio Croffty

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   14:37 ar 25 Chwe 2015


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.