Flood Warnings Search Results

07:07 ar 23 Med 2014 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 367 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Croffty

   10:07 ar 13 Med 2014


   Lleoliad:  Glannau Gogledd Gwyr yng Nghroffty

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Benfro

   10:07 ar 13 Med 2014


   Lleoliad:  Arfordir Sir Benfro rhwng Llandudoch, Aberteifi a Llanrhath

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   10:07 ar 13 Med 2014


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

  • Dim rhybudd

   Teifi Uchaf

   09:37 ar 17 Aws 2014


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Teifi uchaf uwchlaw Llanybydder gan gynnwys Llanybydder

  • Dim rhybudd

   Arfordir Llyn a Bae Ceredigion

   08:37 ar 15 Aws 2014


   Lleoliad:  ardaloedd ar hyd arfordir Gogledd Orllewin Cymru o'r Afon Menai i Aberdyfi

  • Dim rhybudd

   Arfordir Ceredigion

   16:37 ar 14 Aws 2014


   Lleoliad:  Arfordir Ceredigion rhwng Bae Clarach i'r gogledd o Aberystwyth ac Aberteifi

1 - 10 o 367

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.