Flood Warnings Search Results

01:52 ar 24 Ebr 2014 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 368 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Glaslyn a Dwyryd

   15:37 ar 08 Ebr 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Glaslyn a'r afon Dwyryd, o Dyffyn Ardudwy i Nant Gwynant

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Gogledd Gwynedd

   16:52 ar 08 Maw 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afonydd ar draws Gogledd Orllewin Cymru, o Abergwyngregyn i Aberdaron

  • Dim rhybudd

   Afon Erch yn Abererch

   16:52 ar 08 Maw 2014


   Lleoliad:  rhannau o'r pentref ger Pont Abererch, gan gynnwys Glan Erch a Teras y Swyddfa Bost

  • Dim rhybudd

   Bae Abertawe ac arfordir Gwyr

   15:52 ar 05 Maw 2014


   Lleoliad:  Arfordir Bae Abertawe ac arfordir Penrhyn Gwyr rhwng Pontarddulais a Llanilltud Fawr, ac eithrio Croffty

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Benfro

   14:52 ar 05 Maw 2014


   Lleoliad:  Arfordir Sir Benfro rhwng Llandudoch, Aberteifi a Llanrhath

  • Dim rhybudd

   Croffty

   13:52 ar 05 Maw 2014


   Lleoliad:  Glannau Gogledd Gwyr yng Nghroffty

1 - 10 o 368

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.