Flood Warnings Search Results

05:07 ar 27 Maw 2015 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   10:37 ar 23 Maw 2015


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Ynys Mon

   10:22 ar 14 Maw 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas afonydd ar draws yr ynys

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Gogledd Gwynedd

   10:22 ar 14 Maw 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afonydd ar draws Gogledd Orllewin Cymru, o Abergwyngregyn i Aberdaron

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dyfi

   08:52 ar 28 Chwe 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.