Flood Warnings Search Results

23:37 ar 28 Tach 2015 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 10 ar Rhanbarth = Cymru, Severity = Flood Alert

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Arfordir Gogledd Cymru

   19:02 ar 28 Tach 2015


   Lleoliad:  ardaloedd ar hyd arfordir Gogledd Cymru o aber y Ddyfrdwy hyd at arfordir ddwyreiniol Ynys Mon

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Arfordir Gorllewin Mon

   18:38 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  ardaloedd ar hyd arfordir gorllewinol Ynys Mon, o Fae Cemlyn i Ynys Llanddwyn

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Arfordir Llyn a Bae Ceredigion

   16:07 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  ardaloedd ar hyd arfordir Gogledd Orllewin Cymru o'r Afon Menai i Aberdyfi

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   15:18 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Bae Abertawe ac arfordir Gwyr

   15:18 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  Arfordir Bae Abertawe ac arfordir Penrhyn Gwyr rhwng Pontarddulais a Llanilltud Fawr, ac eithrio Croffty

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Arfordir Sir Benfro

   15:18 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  Arfordir Sir Benfro rhwng Llandudoch, Aberteifi a Llanrhath

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Arfordir Ceredigion

   15:17 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  Arfordir Ceredigion rhwng Bae Clarach i'r gogledd o Aberystwyth ac Aberteifi

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Gennau'r afon Gwy

   14:07 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  Gennau'r afon Gwy

  • Llifogydd - byddwch yn barod

   Llifogydd - byddwch yn barod

   Gennau'r afon Wysg

   14:07 ar 27 Tach 2015


   Lleoliad:  Gennau'r afon Wysg

1 - 10 o 10

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.