Flood Warnings Search Results

20:22 ar 24 Gor 2014 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 367 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Croffty

   08:07 ar 16 Gor 2014


   Lleoliad:  Glannau Gogledd Gwyr yng Nghroffty

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Mawddach ac Wnion

   09:07 ar 13 Mai 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Mawddach a'r afon Wnion, o Fairbourne i Ganllwyd a Rhydymain

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Glaslyn a Dwyryd

   09:07 ar 13 Mai 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Glaslyn a'r afon Dwyryd, o Dyffyn Ardudwy i Nant Gwynant

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Conwy

   09:07 ar 13 Mai 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Conwy o Dolwyddelan i Conwy

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dyfi

   09:07 ar 13 Mai 2014


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

  • Dim rhybudd

   Teifi Uchaf

   13:07 ar 12 Mai 2014


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Teifi uchaf uwchlaw Llanybydder gan gynnwys Llanybydder

  • Dim rhybudd

   Gogledd Ceredigion

   13:07 ar 12 Mai 2014


   Lleoliad:  Afonydd gogledd Ceredigion gan gynnwys Clarach, Rheidol ac Ystwyth

  • Dim rhybudd

   Ceredigion Ganol

   13:07 ar 12 Mai 2014


   Lleoliad:  Afonydd Ceredigion ganol gan gynnwys Aeron ond nid Teifi

1 - 10 o 367

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.