Flood Warnings Search Results

12:52 ar 25 Med 2016 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Arfordir Sir Gaerfyrddin

   10:07 ar 20 Med 2016


   Lleoliad:  Arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a'r Hendy, i'r dwyrain o Lanelli

  • Dim rhybudd

   Llanwol Crofty

   10:07 ar 20 Med 2016


   Lleoliad:  Ardal lanwol yng Nghroffty

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Glaslyn a Dwyryd

   10:37 ar 11 Med 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Glaslyn a'r afon Dwyryd, o Dyffyn Ardudwy i Nant Gwynant

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dyfi

   09:22 ar 05 Med 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dysynni

   09:22 ar 05 Med 2016


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dysynni, o Tywyn i Minffordd

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.