Flood Warnings Search Results

02:22 ar 28 Gor 2015 Diweddarir yr wybodaeth hon pob 15 munud

 • Canlyniadau 1 - 10 o 381 ar Rhanbarth = Cymru

  • Dim rhybudd

   Teifi Uchaf

   16:37 ar 04 Meh 2015


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Teifi uchaf uwchlaw Llanybydder gan gynnwys Llanybydder

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Glaslyn a Dwyryd

   09:37 ar 04 Meh 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Glaslyn a'r afon Dwyryd, o Dyffyn Ardudwy i Nant Gwynant

  • Dim rhybudd

   Tywi Uchaf

   09:37 ar 04 Meh 2015


   Lleoliad:  Afonydd dalgylch Tywi uchaf uwchlaw Llandeilo ag eithrio Bran yn Llanymddyfri

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dyfi

   09:37 ar 04 Meh 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dyfi, o Dinas Mawddwy a Llanbrynmair i'r aber, gan gynnwys Machynlleth

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Mawddach ac Wnion

   14:37 ar 03 Meh 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Mawddach a'r afon Wnion, o Fairbourne i Ganllwyd a Rhydymain

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Dysynni

   14:37 ar 03 Meh 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Dysynni, o Tywyn i Minffordd

  • Dim rhybudd

   Bran a Gwydderig

   13:37 ar 03 Meh 2015


   Lleoliad:  Bran a Gwydderig yn Llanymddyfri

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Efyrnwy

   13:37 ar 03 Meh 2015


   Lleoliad:  Efyrnwy, Tanat, Cain a Morda a'u llednentydd

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Conwy

   11:37 ar 03 Meh 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afon Conwy o Dolwyddelan i Conwy

  • Dim rhybudd

   Dalgylch Gogledd Gwynedd

   11:37 ar 03 Meh 2015


   Lleoliad:  ardaloedd o gwmpas yr afonydd ar draws Gogledd Orllewin Cymru, o Abergwyngregyn i Aberdaron

1 - 10 o 381

Allwedd i rybuddion

Rhybudd llifogydd difrifol Severe Flood Warning
Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.
Rhybudd llifogydd Flood Warning
Disgwylir llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.
Llifogydd - byddwch yn barod Flood Alert
Mae llifogydd yn bosibl.
Nid yw`r rhybudd llifogydd mewn grym mwyach
Dilewyd rhybuddion yn ystod y 24 awr ddiwethaf

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.