Porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd - Amodau a thelerau

Ac eithrio’r addasiadau isod, mae ein telerau ac amodau gwefan gwefan safonol ni (y “Telerau Gwefan”) yn cynnwys eich defnydd chi o borthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd. Gall Asiantaeth yr Amgylchedd newid y Telerau Gwefan a’r Telerau Defnyddio hyn yn ddirybudd ar unrhyw adeg.

Yn ychwanegol at sicrhau eich bod chi’n cydymffurfio â’r Telerau Gwefan, dylech sylwi hefyd:

  • Y cynigir ein porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd ni ar gyfer defnydd personol ac anfasnachol yn unig. Llwyr waherddir unrhyw ddefnydd arall, gan gynnwys yn ddigyfyngiad unrhyw ymgais gennych  chi neu eraill i ymgorffori hysbyseb yn ein porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd (y “Cynnwys RSS”) ni, neu osod hysbyseb a gysyllti â neu a anelir at gynnwys y cyfryw.

  • Gellir defnyddio ein porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd â’r llwyfannau hynny o ba rai, pan eir atynt, y perir bod dolen weithredol ar gael sydd yn arwain y defnyddiwr yn uniongyrchol at amlygiad we-dudalen ein gwefan ni: nid ag unrhyw lwyfan arall. Ni chewch arddangos ein porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd ni mewn modd na chaniatao gysylltu â, ailgyfeirio at neu arddangos yn llwyddiannus      rhan berthnasol ein gwefan ni. Ni chewch fewnosod unrhyw dudalen ryngol, tudalen sblas nac unrhyw gynnwys arall rhwng y ddolen a rhan berthnasol ein gwefan ni.

  • Er ein bod ni’n berffaith fodlon annog defnyddio ein porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd ni, mynnwn y defnyddir priodoli addas pan ymddangoso porthiadau rhybuddion llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd. Dylai’r testun “Porthiad rhybuddion llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd” ymddangos. Ni chewch ddefnyddio unrhyw logo neu nod masnach Asiantaeth yr Amgylchedd heb drwydded gennym ni.  

  • Rhaid i chi ddefnyddio ein porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd ni fel y’u darparwyd gennym, heb na golygu nac addasu’r Cynnwys RSS yn unrhyw fodd.

  • Cadwn hawl rhoi’r gorau i ddarparu unrhyw un o’n porthiadau RSS Rhybuddion Llifogydd ni, neu’r cyfan ohonynt, ar unrhyw adeg, a mynnu eich bod chi’n rhoi’r gorau i arddangos, dosbarthu neu ddefnyddio fel arall unrhyw un ohonynt am unrhyw reswm gan gynnwys, heb gyfyngiad, dorri ohonoch unrhyw un o ddarpariaethau’r Telerau Defnyddio neu’r Telerau Gwefan hyn.