Ystyriwch yr amgylchedd a pheidiwch ag argraffu hwn os nad oes arnoch wirioneddol angen gwneud hynny

Defnyddio cwcis

Gwybodaeth am y defnydd a wnaiff Asiantaeth yr Amgylchedd o gwcis porwyr y rhyngrwyd.

Cyflwyniad i friwsion

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn hawdd, defnyddiol a dibynadwy. Pan fydd gwasanaethau yn cael eu darparu ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau yn golygu gosod ychydig o wybodaeth ar eich dyfais chi, er enghraifft, eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae’r wybodaeth yn cynnwys ffeiliau bychain a elwir yn friwsion. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Bydd y darnau yma o wybodaeth yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau i chi, trwy, er enghraifft:

  • alluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel na fydd raid i chi roi’r un wybodaeth dro ar ôl tro yn ystod un dasg
  • sylweddoli eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair fel na fydd raid i chi wneud hynny am bob tudalen we y byddwch yn gofyn amdani
  • mesur faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau, fel y gellir eu gwneud yn haws a bod digon o gyfaint i sicrhau eu bod yn gyflym
  • dadansoddi data dienw i’n helpu i ddeall sut y mae pobl yn rhyngweithio gyda gwasanaethau’r llywodraeth fel ein bod yn medru eu gwneud yn well

Gallwch reoli’r ffeiliau bychain hyn a dysgu mwy amdanynt ar wefan Directgov:

Os hoffech ddysgu sut i gael gwared ar friwsion a anfonwyd i’ch dyfais, ewch i about cookies.org.

Y briwsion a ddefnyddiwn ni

Dadansoddi/metrics y We

Defnyddir y briwsion hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r briwsion yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr i’r safle, o ble y mae ymwelwyr wedi dod i’r safle ohono a’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw.

 Enw’r Briwsionyn  Disgrifiad  Ble mae’n cael ei ddefnyddio ar ein safle a’n rhaglenni  Dod i ben
 _UTMC  Briwsionyn Dadansoddol Google. Yn olrhain pryd y mae ymweliad yn cychwyn ac yn dod i ben.

 Ar draws ein gwefan a’n porth Ymgynghori a gwefan y Gwasanaeth Labordai Cenedlaethol.

 Hyd sesiwn.
 _UTMB  Briwsionyn Dadansoddol Google. Yn olrhain pryd y mae ymweliad yn cychwyn ac yn dod i ben.

 Ar draws ein gwefan a’n porth Ymgynghori a gwefan y Gwasanaeth Labordai Cenedlaethol.

 30 munud.
 _UTMZ 
 Briwsionyn Dadansoddol Google. Yn olrhain o ble y daeth defnyddiwr (e.e. peiriant chwilio, chwiliad gair allweddol, dolen ac ati).

 Ar draws ein gwefan a’n porth Ymgynghori a gwefan y Gwasanaeth Labordai Cenedlaethol.

 6 mis.
 _UTMA    Briwsionyn Dadansoddol Google. Olrhain nifer o ymweliadau gan bob defnyddiwr, yr ymweliad cyntaf, a’r ymweliad olaf.

 Ar draws ein gwefan a’n porth Ymgynghori a gwefan y Gwasanaeth Labordai Cenedlaethol.

 24 mis.
 uid

 Rhif unigryw i olrhain y nifer o ymwelwyr sy’n dychwelyd i’r tudalennau chwilio.

 Fel bod y gwasanaeth ar gael pan fydd arnoch ei angen ac yn gyflym, rydym yn mesur nifer yr ymwelwyr a’u cyfaint.

 Ar draws ein gwefan.   12 mis.
 IMRID

 Defnyddir gan Nielsen-Netratings i fonitro’r defnydd o wefannau.

 Fel bod y gwasanaeth ar gael pan fydd arnoch ei angen ac yn gyflym, rydym yn mesur nifer yr ymwelwyr a’u cyfaint.

 Ar draws ein gwefan a Beth sydd yn eich iard gefn, Cofrestr CCA.  24 mis.
 V5 

Defnyddir gan Nielsen-Netratings i fonitro’r defnydd o wefannau.

Fel bod y gwasanaeth ar gael pan fydd arnoch ei angen ac yn gyflym, rydym yn mesur nifer yr ymwelwyr a’u cyfaint. 

 Cofrestr CCA   465 diwrnod

 Rheoli sesiwn     

Enw’r Briwsionyn  Disgrifiad  Ble mae’n cael ei ddefnyddio ar ein safle a’n rhaglenni  Dod i ben
 ASP.NET_SessionId   
 Briwsionyn arferol ID Sesiwn Microsoft .NET i gadw cyflwr sesiwn ar draws nifer o dudalennau.  Safle, rhaglen Cofrestr Allyriadau, pecyn system fasnachu allyriadau’r UE (ETSWAP), cais am swydd, Geomatics Group gwefan, Catalog cyhoeddiadau, Cofrestr CCA.  Diwedd y sesiwn.
 JSESSIONID
 Yn caniatáu i ddefnyddiwr gael ei adnabod mewn gwefan fel bod newidiadau neu ddata a ddewiswyd yn cael eu cofio o dudalen i dudalen.  Rhaglen Ymrwymiad Lleihau Carbon, rhaglen rheoleiddio integredig, rhaglen ffurflenni gweithredwyr generig, rhaglen Rhybudd Llifogydd, Beth sydd yn eich iard gefn.  Diwedd y sesiwn.
 FMSESSIONID
 Yn caniatáu i ddefnyddiwr gael ei adnabod mewn gwefan fel bod newidiadau neu ddata a ddewiswyd yn cael eu cofio o dudalen i dudalen.  Rhaglen reoleiddio integredig.  Diwedd y sesiwn.
 OFSessionHash  Yn cynnig dull o ymdrin â sesiynau ac awdurdodi ar OfficeForms – y pecyn ffurflenni a ddefnyddir i gyflwyno’r holl ffurflenni yn ETSWAP.  Rhaglen system fasnachu allyriadau UE (ETSWAP), Cofrestr CCA.  Diwedd y sesiwn.
 OFServerID  Mae hwn yn galluogi OfficeForms i gadw eu cyflwr mewn sesiwn.  Rhaglen system fasnachu allyriadau UE (ETSWAP), Cofrestr CCA..  Diwedd y sesiwn.
 Apache   
 Caniatáu olrhain sesiwn ar weinydd y we Apache.  Rhaglen Rhybuddion Llifogydd.  Diwedd y sesiwn.
 PHPSESSID  
 Yn caniatáu i ddefnyddiwr gael ei adnabod mewn gwefan fel bod newidiadau neu ddata a ddewiswyd yn cael eu cofio o dudalen i dudalen.  Catalog cyhoeddiadau.  Diwedd y sesiwn.
 X-Mapping   
 Yn anfon y defnyddiwr i’r un gweinydd y we wrth ofyn am bob tudalen.  Mae gennym nifer o weinyddwyr y we, felly er mwyn sicrhau cysondeb ar sesiwn defnyddiwr, anfonir y defnyddiwr i’r un gweinydd bob tro.  WIYBY application.  Diwedd y sesiwn.
 v3_cookie_LB     Briwsionyn i gadw cydbwysedd y llwyth gwaith.  Rydym yn defnyddio nifer o weinyddwyr, felly mae defnyddio’r briwsionyn hwn yn gwneud y trafodion yn fwy effeithlon.   Porth ymgynghori.  Diwedd y sesiwn.
 ASP.NET_Authentication   Yn caniatáu defnyddiwr i barhau i gael ei ddilysu wedi mewngofnodi.   Cofrestr CCA.   Diwedd y sesiwn.
 OFLogon   Yn caniatáu defnyddiwr i barhau i gael ei ddilysu yn y pecyn ffurflenni wedi mewngofnodi.   Cofrestr CCA.   Diwedd y sesiwn.

Cynnwys/rhyngwyneb wedi ei bersonoleiddio

I gofio eich dewisiadau neu hoffterau yr ydych eisoes wedi eu dangos wrth chwilio am wybodaeth neu’n defnyddio gwasanaeth.

Enw’r Briwsionyn  Disgrifiad  Ble mae’n cael ei ddefnyddio ar ein safle a’n rhaglenni   Dod i ben
 lang  Briwsionyn i gadw’r iaith a ddefnyddiwyd, Cymraeg neu Saesneg.  Ar draws y wefan, rhaglen rheoleiddio integredig, rhaglen Beth sy’n Eich Iard Gefn.  6 mis.
 style  Gosod a chadw gwybodaeth arddull CSS (h.y. maint y Ffont) am y defnyddiwr. Storio dewis y defnyddiwr o ran maint y ffont.  Rhaglen Ymrwymiad Lleihau Carbon, rhaglen ffurflenni gweithredwyr generig, system fasnachu allyriadau yr UE (ETSWAP), Catalog cyhoeddiadau, Cofrestr CCA.  12 mis.
 text only  Sy’n cofnodi a yw’r defnyddiwr wedi mynegi dewis o ran cyflwyniad testun yn unig.  Rhaglen reoleiddio integredig.  1 Ionawr 2050.
 npwd  Yn cynnwys gwybodaeth gosmetig am y ddalen i’w dangos (EA,SEPA neu NIEA)  Rhaglen Cronfa Ddata Gwastraff Pecynnu Genedlaethol  50 mlynedd

 Atal cyflwyno lluosog

Enw’r Briwsionyn  Disgrifiad  Ble mae’n cael ei ddefnyddio ar ein safle a’n rhaglenni  Dod i ben
 qbtest / qbtest2  Briwsionyn a ddefnyddir i bennu a yw defnyddiwr eisoes wedi a) cwblhau ein harolwg ar y we, b) gwrthod y ffenestr arolwg.  Bydd hyn yn sicrhau na fydd y ffenestr arolwg yn ymddangos i ddefnyddiwr bob tro y bydd yn dychwelyd i’n gwefan.  Ar draws ein gwefan. 12 months.

Penodol i drafodyn 

Enw’r Briwsionyn  Disgrifiad  Ble mae’n cael ei ddefnyddio ar ein safle a’n rhaglenni  Dod i ben
 .RegistrySecure  Sy’n cael ei greu pan fydd defnyddiwr yn mewngofnodi yn llwyddiannus i’r system.  Defnyddir y briwsionyn i awdurdodi ceisiadau dilynol gan y defnyddiwr.  Rhaglen y Gofrestr Allyriadau.  Diwedd y sesiwn.
 .ASPXFORMSAUTH  Gofynnol gan ddarparwr y mewngofnodi i olrhain a yw defnyddiwr wedi mewngofnodi.  Rhaglen Cronfa Ddata Gwastraff Pecynnu Genedlaethol.  2 awr.
 ASP.NET_SessionId  Yn ofynnol i olrhain ymatebion gan Barclaycard ePDQ pan fydd y defnyddiwr yn gadael NPWD i wneud taliadau ar-lein.  Rhaglen Cronfa Ddata Gwastraff Pecynnu Genedlaethol.  2 awr.

Cwcis Trydydd Parti

GrŵpM - M4C Cwcis Swyddogol Asiantaeth Prynu Cyfryngau’r Llywodraeth

Er mwyn sicrhau gwerth am arian wrth wario arian ar gyfryngau y telir amdanynt, dewisodd y Llywodraeth M4C fel yr unig asiantaeth brynu, mewn contract gyda Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth.  Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis fel y gofynnwyd amdanynt gan M4C er mwyn sicrhau eu bod yn deall effeithiolrwydd pethau fel ymgyrchoedd gwybodaeth ar-lein yn dda. Gosodir y cwcis hyn dim ond ar ychydig iawn o dudalennau ar lifogydd sy’n ffurfio rhan o ymgyrch gyfredol. Nis gosodir ar eich cyfrifiadur, oni bai yr ymwelwch â’r tudalennau hynny.

Gosodir y cwcis dilynol ar ein gwefan gan M4C at y dibenion dilynol:

  • Adrodd a Phriodoli

Mae hyn yn galluogi darparwr y gwasanaeth hysbysebu i ddeall sut mae ymgyrchoedd yn perfformio a defnyddio hyn i wneud y gorau o’r wybodaeth a drosglwyddir i gleientiaid.

  • Targedu ymgyrchoedd yn seiliedig ar ryngweithio rhwng defnyddwyr a gwefannau / hysbysebion cleientiaid

Mae hyn yn galluogi unrhyw ddarparwr o wasanaeth hysbysebu h.y. unrhyw fusnes a benodir gan M4C ar ran ein cleientiaid i hwyluso trosglwyddo hysbysebion i ddefnyddwyr, i dargedu hysbysebion i ddyfais yn seiliedig ar ei rhyngweithiad blaenorol gydag hysbysebwyr.

  • Targedu a gwneud y gorau yn seiliedig ar ddata defnyddwyr

Mae hyn yn galluogi darparwr y gwasanaeth hysbysebu i dargedu a blaenoriaethu ynghylch pa hysbysebion a ddangosir i ddyfeisiau yn seiliedig ar ryngweithiadau blaenorol ar-lein. Mae’r rhyngweithiadau hyn yn cynnwys rhyngweithiadau gydag ymgyrch / gwefannau’r cleient, rhyngweithio gydag ymgyrchoedd / gwefannau eraill a gallant gynnwys rhagfynegiadau o ddiddordebau a grŵp sosiograffig a demograffig defnyddwyr.

Dwbl-glicio

Enw: id
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 2 flynedd.

Xaxis

Enw: id
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 13 mis
  
Enw: OAX
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 13 mis
 
Enw: mdata
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 13 mis
  
Enw: NSC*
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 13 mis
  
Enw: RMF*
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 24 mis

Appnexus (Yn cynnwys Xaxis zap trader ac anymedia)

Enw: sess
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw 
Dod i ben: 1 mis
  
Enw: uuid2
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw 
Dod i ben: 3 mis
  
Enw: anj
Cynnwys nodweddiadol: Rhif cyfresol unigryw
Dod i ben: 3 mis

A&NY/ Lotame

Enw: Aud
Cynnwys nodweddiadol: Gwybodaeth dargedu’r hysbyseb
Dod i ben: 270 diwrnod
  
Enw: Cc
Cynnwys nodweddiadol: Gwybodaeth dargedu’r hysbyseb
Dod i ben: 270 diwrnod

Sut i reoli a dileu briwsion

Ni fyddwn yn defnyddio briwsion i gasglu gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol amdanoch chi.

Ond, os dymunwch gyfyngu neu atal y briwsion sy’n cael eu gosod gan ein gwefannau, neu yn wir unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn trwy osodiadau eich porwr. Fe ddylai’r tab ‘Help’ yn eich porwr ddweud sut i wneud hynny wrthych.

Fel arall, efallai y byddwch am ymweld â about cookies.org sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ar sut i wneud hyn ar amrywiaeth eang o borwyr. Fe allwch hefyd ddod o hyd i fanylion ar sut i ddileu briwsion oddi ar eich peiriant yn ogystal â gwybodaeth gyffredinol am friwsion.

Cofiwch y gall cyfyngu ar friwsion gael effaith ar ddefnyddioldeb ein gwefan.

Os dymunwch weld eich cod briwsion, cliciwch ar friwsionyn i’w agor. Fe welwch chi linyn byr o destun a rhifau. Y rhifau yw eich cerdyn adnabod, a dim ond y gweinydd a roddodd y briwsionyn i chi all eu gweld.

Am wybodaeth am sut i wneud hyn ar y porwr neu eich ffôn symudol bydd raid i chi gyfeirio at lawlyfr y ddyfais.

Er mwyn dewis i drydydd partïon beidio â chasglu unrhyw ddata am y modd yr ydych yn rhyngweithio â’n gwefan, cyfeiriwch at eu gwefannau am ragor o wybodaeth.