Ystyriwch yr amgylchedd a pheidiwch ag argraffu hwn os nad oes arnoch wirioneddol angen gwneud hynny

Hygyrchedd

Sut y gwnawn ein gwefan yn addas ar gyfer defnyddwyr anabl.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ymroddedig i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r cynulleidfa ehangaf bosibl, heb ystyried technoleg neu allu.

Rydym yn adolygu’n gwefan yn barhaus i sicrhau nad oes problemau ynghylch mynediad i’w defnyddwyr a hefyd rydym yn gweithio tuag at gyflawni achrediad hygyrchedd Ymddiriedolaeth Shaw. Mae hwn yn golygu y profir y wefan gan ddefnyddwyr ag amrywiaeth o anableddau ac y bydd yn derbyn archwiliad technegol trwyadl. Y safonau hygyrchedd rydym yn anelu at eu cyrraedd yw lefel Dwbl-A o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Consortiwm Y We Fyd-Eang (W3C)

Yn y cyfamser os ydych yn profi unrhyw anawsterau wrth gael mynediad i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd, cysylltwch â ni ar unwaith os gwelwch yn dda.

Bysellau Cyrchu

Mae bysellau cyrchu’n darparu llwybrau byr ar y bysellfwrdd ac yn cynnig modd amgen i lywio’r wefan. Defnyddir y bysellau cyrchu dilynol drwy gydol y safle:

  • S: Sgipio i Gynnwys
  • 1: Hafan
  • 3: Map safle
  • 6: Cymorth

Cysylltiadau Sgipio

Mae pob tudalen ar y wefan hon yn cynnwys sgip i brif lywio a sgip i gysylltiad cynnwys Mae’r rhain yn caniatáu i ddefnyddwyr neidio’n uniongyrchol i adrannau pob tudalen gan osgoi cysylltiadau llywio ailadroddus.