River Levels: North West, South

Map Legend

Lefelau Afonydd - Dyfrdwy River Levels - Northern Manchester River Levels - Lower Mersey River Levels - Weaver and Dane River Levels - Upper Mersey River Levels - South
© Hawlfraint a hawliau cronfa wybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd 2010
© Arolwg Ordnans Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Asiantaeth yr Amgylchedd, 100026380, 2010