Lefelau Afonydd: Cymru, De Orllewin

Allwedd

Lefelau Afonydd - Afonydd Bae Caerfyrddin Lefelau Afonydd - Afonydd Bae Abertawe Lefelau Afonydd - Cleddau ac Afonydd Arfordirol Sir Benfro Lefelau Afonydd - Teifi a Gogledd Ceredigion River Levels - South West
© Hawlfraint a hawliau cronfa wybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd 2010
© Arolwg Ordnans Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Asiantaeth yr Amgylchedd, 100026380, 2010

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales