Lefelau Afonydd: Cymru, Gogledd

Allwedd

Lefelau Afonydd - Shropshire Middle Severn Lefelau Afonydd - Dyfrdwy Lefelau Afonydd - Ynys Môn (Anglesey) Lefelau Afonydd - Meirionydd Lefelau Afonydd - Llŷn ac Eryri Lefelau Afonydd - Conwy Lefelau Afonydd - Clwyd River Levels - North
© Hawlfraint a hawliau cronfa wybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd 2010
© Arolwg Ordnans Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Asiantaeth yr Amgylchedd, 100026380, 2010

Natural Resources Wales

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi i gwsmeriaid yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhybuddion llifogydd uniongyrchol Floodline ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru dros dro.

Natural Resources Wales