Cyfleusterau gwastraff mwyngloddio wedi’u cau

Cyfleusterau gwastraff mwyngloddio wedi’u cau a’u gadael sy’n achosi effeithiau difrifol ar yr amgylchedd.

Rydym ni’n cofnodi safleoedd ble mae cyfleusterau gwastraff mwyngloddio wedi’u cau a’u gadael yn achosi niwed difrifol i’r amgylchedd neu i iechyd pobl yng Nghymru a Lloegr. O dan y Gyfarwyddeb Gwastraff Mwyngloddio mae’n ofynnol i ni drefnu bod y rhestr hon o safleoedd ar gael i’r cyhoedd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cofnodi’r safleoedd hynny sy’n achosi niwed difrifol i ansawdd dŵr a bywyd dyfrol. Mae ein partneriaid, gan gynnwys Defra, yr Adran dros Gymunedau a Llywodraeth Leol ac Awdurdodau Lleol, yn cofnodi’r safleoedd hynny ble ceir y posibilrwydd o achosi niwed difrifol i iechyd pobl neu i eiddo.

Byddwn ni a’n partneriaid yn defnyddio’r rhestr er mwyn blaenoriaethu safleoedd ble mae angen gweithredu er mwyn glanhau neu sefydlogi cyfleusterau gwastraff mwyngloddio wedi’u cau a’u gadael.

Rydym wedi cynhyrchu adroddiad sy’n esbonio sut y bu i ni adolygu safleoedd gwastraff mwyngloddio a phenderfynu pa rai o’u plith oedd yn achosi effeithiau difrifol ar yr amgylchedd er mwyn cynhyrchu’r rhestr hon.

Deall y map

Cliciwch ar safle er mwyn canfod pam fod cyfleuster gwastraff mwyngloddio wedi’i gau yn cael ei gynnwys ar y map. Y rhesymau yw’r effeithiau amgylcheddol o ganlyniad i:

  • Llygredd dŵr
  • Niwed i iechyd pobl
  • Ansefydlogrwydd
  • Perygl tân

Closed Mining Sites

Find closed mining sites that may cause harm to the environment.
Enter your postcode or placename to find out more . .